فارکس ترید در افغانستان

ساعت باز شدن بازار فارکس

جمعه 30 اردیبهشت 1401

اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس

اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس: فارکس یک بازار جهانی است که در هر ۲۴ ساعت شبانه روز برای ۵ روز در هفته در ساعت باز شدن بازار فارکس دسترس است.

با این حال با توجه به تفاوت ساعت در مختصات جغرافیایی، محدوده های زمانی متفاوتی دارد به طور مثال در هر هفته بازار فارکس در بریتانیا از ساعت ۲۲ یکشنبه شب باز میشود ودر همین ساعت در جمعه شب بسته میشود.

با این حال ۳ مرکز مالی معاملاتی اصلی وجود دارند که توکیو، لندن و نیویورک هستند.

در هر روز معاملات روزانه در نیوزیلند شروع میشوند و ساعات معاملاتی به ترتیب به مکان های دیگر با توجه به موقعیت جغرافیایی آنها منتقل میشود که عبارتند از سیدنی، توکیو، هنگ کنگ، سنگاپور، بحرین، فرانکفورت، ژنو، زوریخ، پاریس، لندن، نیویورک، شیکاگو و در نهایت لس آنجلس.

در لندن بازار ارز در ساعت ۸:۰۰ GMT باز میشود که در همین زمان روز معاملاتی در سنگاپور و هنگ کنگ به پایان میرسند، در ۱۳:۰۰ GMT در لندن بازار های نیویورک در حال باز شدن هستند و در روز بعد نیز به همین ترتیب بازارها باز و بسته میشوند.

ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی کاربرد دارند. به طور مثال الگوهای شمعی، اندیکاتورها، پرایس اکشن، امواج ساعت باز شدن بازار فارکس ساعت باز شدن بازار فارکس الیوت و سایر روش های غربی را میتوان برای تحلیل جفت ارز های بازار فارکس بکار گرفت.

برای دانلود دوره صفر تا صد فارکس کلیک کنید.

با این وجود، در بازار فارکس اصطلاحاتی بکار برده میشود که متعلق به این بازار است.

مانند لات، مارجین، لوریج، مارجین آزاد، پیپ و… . در ویدئوی زیر توضیحات کلی در ارتباط با این اصطلاحات فراهم گردیده است:

ساعت بازار فارکس

ساعات بازارفارکس

بازار فارکس بصورت ۴٢ ساعته و در ۵ روز ھفته (بغیر از آخرھفته یعنی شنبه و یکشنبه) فعال است.

زمان دقیق شروع معاملات و باز شدن بازار (صبح دوشنبه) و زمان دقیق بسته شدن بازار (جمعه شب) بستگي به كـارگزار (بروكـر ) شـما دارد .

بطور تقريبي بازار در ساعت ۴ عصر يكشنبه تايم زون EST باز و در ساعت ۵ عصر تايم زون EST جمعه بسته مي شود.

براي شروع معاملات در بازار فاركس بايد تايم زون ھا و اختلاف ساعت شھرھاي مختلف را بدانیـد. بـراي آشـنايي با اصطلاحات تايم زون ھا جدول زير را ببینید:

ساعات بازارفارکس

در جدول فوق، معیارUTC كه يك شاخص ثابت جھاني است، مي باشـد. البتـه سـاعت گرينـويچ نیـز برابـرUTC و معیـار ساعت باز شدن بازار فارکس جھـاني بـدون تغییـر است. DST به فرآيند تغییر يک ساعتي ساعت رسمي اكثر كشورھا در جھت استفاده بھتر از نور روز و صرفه جويي در انرژي گفتـه مـي شـود .

اگر با عباراتي مثلEDT يا CDT مواجه شديد ھمان تايم زون EST يا CET است با اين تفاوت كه با در نظر گرفتن يك ساعت اختلاف مربوط بـهDST تصحیح شده است و البته استفاده از عبارات اخیر چندان معمول نیست و معمولا تايم زون شھرھاي مختلف نـسبت بـهGMT (اروپـا ) يـا EST(امريكاي شمالي)سنجیده مي شود. مثلا:

EST = UTC – 5 hours

CET = UTC + 1 hour

زمان شروعDST در كشورھاي مختلف متفاوت اسـت امـا تقريبـا ھمگـي از ابتـداي آوريـل تـا آخـر اكتبـر تغییـر زمـاني يـك سـاعته(DST) را در ساعات رسمي خود اعمال ميكنند. از آنجا كه توضیح جزئیات اين كار در كشورھاي مختلف طولاني و بي مورد است، در آدرس زير ھمیـشه تايم زون ھاي آپديت را میتوانید پیدا كنید:

ساعات بازارفارکس

زمان شروعDST در كشورھاي مختلف متفاوت اسـت امـا تقريبـا ھمگـي از ابتـداي آوريـل تـا آخـر اكتبـر تغییـر زمـاني يـك سـاعته(DST) را در ساعات رسمي خود اعمال ميكنند. از آنجا كه توضیح جزئیات اين كار در كشورھاي مختلف طولاني و بي مورد است، در آدرس زير ھمیـشه تايم زون ھاي آپديت را میتوانید پیدا كنید:

تقسیم بندي ھايي براساس تايم زون ھاي مختلف در بازار فاركس ساعت باز شدن بازار فارکس وجود دارد، كه ھر يک از ايـن زمانھـا كـه بطـور عمـده مخـتص يـک تـايم زون خاص است را يک سشن(Session) مي نامند. بازار فاركس ھر روز از سیدني(استرالیا) شروع به كار كرده و سپس با چرخش كره زمـین و روز شدن در شھرھاي ديگر به توكیو ژاپن رسیده، سپس در ادامه به لندن(اروپا) مي رسد و در نھايت نیويورک (آمريكـا ) بـا دمیـدن نـور روز فعالیـت سشن خود را شروع مي كند.

در مجموع مي توان سشن ھاي بازار را به سه بخش عمده ساعت باز شدن بازار فارکس تقسیم بندي كرد:

  • سشن آسیا(توكیو): شروع سشن ساعت ٠ در تايم زونGMT
  • سشن اروپا(لندن): شروع سشن بین ساعت ۶ تا ٧ تايم زون GMT
  • سشن امريكا(نیويورك): شروع سشن ساعت ١٢ تايم زون GMT

معمولا فعالیت جفت ارزھاي مختلف در سشن ھاي مربوط به خود، بیشتر است. مثلا فعالیـت اصـلي زوج ارزUSDJPY و ديگـر جفـت ارزھـاي مرتبط با ين ژاپن (JPY) در سشن توكیو (ژاپـن ) اسـت، در حالی كـه معمـولا عمـده فعالیـت زوج ارزھـايGBPUSD وEURUSD در سـشن لنـدن و سپس نیويورک اتفاق مي افتد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا