فارکس را از کجا شروع کنیم

نمودار های شمعی

زکات علم نشر ان است. برای تریددر بورس و اتی سکه – اونس – سرمایه گذاری در بازار اتی وفلزات – صادرات – واردات احتیاج به علم تجارت الکترونیک وزیر شاخه های ان داریم.
جهت اموزش میتوانید از سایت های زیر استفاده کنید

gold news&Currency news

آموزش و بررسی روند بازار طلاایران و جهان - سهام - مارکت جهانی - Foreign Exchange

تاریخچه کندل شمعی ژاپنی

بیش از دو قرن پیش در ژاپن برای تحلیل قیمت برنج نمودارهای نمودار های شمعی کندل استیک اختراع شد. عمده این معروفیت و استفاده را ژاپنی ها مدیون “مانهیسا هما” در قرن هفدهم میلادی نمودار های شمعی می باشند حال آنکه بیش از دو دهه نیست که نمودارهای شمعی در غرب رواج یافته است و دلیل عمده ترویج این نمونه نمایش نمودار در غرب نیز مربوط به سیستم های رایانه ای می باشد. از لحاظ ماهیت، کندل استیک ها یا برای ترسیم نمودارها و نمایش قیمت برای تحلیل تکنیکال به کار می روند و یا به صورت منفرد ترکیب و شیوه نمایش آنها، ابزاری برای تحلیل و پیش بینی جهت آینده بازار می باشد. عمده دلیل محبوبیت روزافزون استفاده از این نمودارها بین تحلیلگران، راحتی استفاده و مشخص بودن وضعیت صعودی یا نزولی هر کندل استیک بصورت منفرد می باشد. در فصل 5 توضیحاتی در مورد روش ترسیم نمودارهای کندل استیک ارائه شد.
در این بخش ابتدا به معرفی و نامگذاری کندل استیک ها می پردازیم و سپس کاربرد و معانی الگوهای ترکیبی یا منفرد را توضیح خواهیم داد.

زکات علم نشر ان است. برای تریددر بورس و اتی سکه – اونس – سرمایه گذاری در بازار اتی وفلزات – صادرات – واردات احتیاج به علم تجارت الکترونیک وزیر شاخه های ان داریم.
جهت اموزش میتوانید از سایت های زیر استفاده کنید

انواع نمودار ها و ساختار آن در تحلیل تکنیکال

ابزار اولیه یک تحلیل گر بازار سهام، نمودار تغییرات قیمت سهام می باشد که در واقع تصویری از وضعیت فعلی و آتی سهام را نشان می دهد، به دلیل انعطاف پذیری و متنوع بودن دیدگاهها در مبحث تحليل فنی، نمودارهای قیمتی مختلفی ابداع شد که انواع آن را در زیر بیان می نماییم.

در ادامه به تعدادی از مهمترین نمودارهای تحلیل تکنیکال پرداخته خواهد شد.

نمودار میله اي

نمودار میله اي یکی از متداول ترین ابزارهاي ترسیمی می باشد. همان طور که در شکل زیر مشخص است، این نمودار از مجموعه اي از خط هاي عمودي تشکیل شده است به طوري که هر خط از کمترین تا بیشترین قیمت معامله در دوره مشخص رسم می شود و در سمت راست و چپ آن، خطوطی افقی وجود دارد که به ترتیب خط افقی سمت راست و چپ، نشان دهنده قیمت بسته شدن و باز شدن سهام در آن دوره می باشد.

نمودار خطی

نمودار خطی از اعتبار بالایی برخوردار است و از به هم متصل کردن نقاط بسته شدن یا باز شدن قیمت سهم در نمودار میله اي به دست می آید، لذا جزئیات کمتري از تغییرات قیمت در واحد زمان را نسبت به نمودار میله اي نشان می دهد. البته اکثر معامله گران بر این باورند که قیمت بسته شدن از اهمیت بیشتري نسبت به قیمت باز شدن سهم برخوردار است. شکل زیر ک نمودار خطی را نشان می دهد.

نمودار شمعی ژاپنی

این نمودار که از محبوبیت بسیار زیادي در بین معامله گران برخوردار است، توسط ژاپنی ها در سال ۱۶۰۰ توسط برنج کاران ژاپنی، جهت پیش بینی قیمت برنج ابداع شد اما این روش توسط استیو نیسون در سال ۱۹۹۰در غرب مطرح گردید. این نمودار در شکل زیر نمایان است. نمودار شمعی ژاپنی همانند نمودار میله اي، شامل کمترین و
بیشترین قیمت و قیمت باز و بسته شدن سهم در دوره هاي مشخص می باشد. شمع نمودار های شمعی صعودي، نشان دهنده فشار خرید و شمع نزولی، نشان دهنده فشار فروش است.

غربی ها و ژاپنی ها از نظر تحلیل نمودارهاي شمعی، به نقطه آغازین و پایانی توجه زیادي دارند ولی از نظر نام گذاري انواع شمع ها نظر متفاوتی دارند؛ به این گونه که از نظر غربی ها، طویل بودن شمع به اندازه دامنه آن بستگی دارد ولی از نظر ژاپنی ها، طویل بودن شمع به بدنه آن بستگی دارد. البته ژاپنی ها سایه هاي شمع را مدنظر قرار می دهند و نام هاي دیگري بر روي آن می گذارند که چند نمونه از آن ها، در شکل زیر همراه با توضیحات در جدول آورده شده است.

نمودار هم حجمی

ارتباط بین حجم و قیمت را در شکل جعبه مستطیلی نشان می دهد که به ترتیب ارتفاع، عرض، خط بالایی و خط پایینی این جعبه، نشان دهنده ي محدوده ي حرکات قیمت، حجم، بالاترین و پایین ترین قیمت در یک دوره زمانی می باشد.

لازم به ذکر است براي رسم آن ازنمودار شمعی ژاپنی استفاده می شود که مطابق شکل زیر مستطیل ها را در صورتی که قیمت بسته شدن قیمت در انتهاي دوره زمانی آن، بالاتر از قیمت بسته شدن دوره قبل باشد، به صورت توخالی و اگر قیمت بسته شدن قیمت در انتهاي دوره زمانی آن، پایین تر از قیمت بسته شدن دوره قبل باشد، به صورت توپر (خاکستري) مشخص شده اند. محدوده قیمت به صورت بالاترین و پایین ترین آن در طول یک دوره زمانی، در تحلیل نوسانات مهم می باشد همچنین حجم به تحلیل وزن حرکت قیمت و همچنین به تحلیل عرضه و تقاضاي سهام کمک می کند.

نمودار شمعی حجمی

ویژگی هاي نمودار هاي شمعی ژاپنی و هم حجمی با هم ترکیب می شود. این نمودار که در شکل مشخص شده است، داراي بدنه فیتیله دار توپر یا توخالی از نمودار
شمعی ژاپنی است که عرض بدنه آن، حجم معاملات از نمودار هم حجمی را نشان می دهد. این ترکیب به ما توانایی منحصربه فردي را می دهد تا به مطالعه نمودارهاي شمعی ترکیب شده با حجم بپردازیم.

از آنجا که عامل حجم با عامل قیمت ادغام شده است، به جاي اضافه کردن آن به عنوان یک شاخص مجزا، از عامل زمان به عنوان ارزش محور X استفاده می کنیم. تجزیه و تحلیل این نمودار، شبیه تحلیل نمودارهاي شمعی ژاپنی است و اهمیت حجم، با عرض شمع ها واضح شده است. شمع هاي کوتاه و عریض، نشان دهنده عدم اطمینان و علاقه افزایش یافته تجار نسبت به ورود و خروج موقعیت سهام است که طی آن، روند ممکن است معکوس گردد. درمقابل، شمع هاي بلند و عریض نشان دهنده حرکت قوي و علاقه افزایش یافته تجار در آن روند از سهام می باشد.

نمودار کاگی

توسط ژاپنی ها در سال ۱۸۷۰میلادي توسعه داده شد که نشان دهنده سطح عمومی عرضه و تقاضا براي یک سهم مشخص می باشد و متشکل است از مجموعه اي از خطوط عمودي که به وسیله خطوط افقی کوتاه به هم متصل می باشند این نمودار، از پارامتر زمان مستقل می باشد و ضخامت و مسیر خطوط در نمودار، بر اساس ارزش سهام مشخص می گردد؛

به این صورت که مسیر خطوط زمانی تغییر می یابد که قیمت سهام به یک مقدار از قبل تعیین شده برسد که معمولا به اندازه ۴درصد از ارزش آن سهم می باشد و ضخامت خطوط زمانی تغییر می یابد که قیمت به پایین تر یا بالاتر از از خط عمودي قبلی برسد، به این صورت که اگر قیمت به پایین تر از پایین ترین قیمت قبلی برسد، باید از خط نازك استفاده شود و اگر قیمت به بالاتر از بالاترین قیمت قبلی برسد، باید از خط ضخیم استفاده گردد.

پس در این نمودار، تغییر ضخامت خط از ضخیم به نازك، معناي کاهش تقاضا را داشته و باید سهم را فروخت و تغییر ضخامت خط از نازك به ضخیم، به معناي افزایش تقاضا بوده و باید سهم را در این قیمت خریداري کرد.

نمودار ۳LB

منشأ این نمودار ژاپن است که عامل زمان در محور X را نادیده می گیرد. براي رسم بلوك ها، قیمت بسته شدن امروز را با بالا و پایین بلوك یا سه بلوك قبلی مقایسه می شود که در زیر به توضیح آن می پردازیم .

نحوه استفاده از نمودارهای کندل

نمودار شمعی (به انگلیسی: candlestick chart ) یا نمودار شمعی ژاپنی یکی از انواع نمودارهای مالی است که برای توصیف حرکت اوراق بهادار، ابزار مشتقه نمودار های شمعی یا واحد پول به کار می رود. نمودار شمعی ساختاری شبیه نمودار خطی دارد اما به خاطر این‌که فشار خرید یا فشار فروش را به صورت بصری نشان می‌دهد امکان تشخیص بازهٔ معاملاتی مثبت یا منفی را آسان می‌کند.

اجزای شمع

درست مثل نمودار میله ای ، شمع روزانه قیمت باز شدن ، بالا ، پایین و نمودار های شمعی بسته شدن بازار را نشان می دهد. شمعدان قسمت وسیعی دارد که به آن “بدنه واقعی” می گویند.

بدنه واقعی، محدوده قیمت بین باز و بسته شدن معاملات آن روز را نشان می دهد. هنگامی که بدنه به رنگ سیاه پر شود، یعنی قیمت بسته شدن کمتر از باز شدن بوده است. اگر بدنه خالی باشد ، یعنی قیمت بسته شدن، بیشتر از باز شدن بوده است.

شمعدان

معامله گران می توانند این رنگ ها را تغییر دهند . به عنوان مثال ، به جای سیاه اغلب از قرمز سایه می زند و از سبز به جای خالی استفاده می کنند.

نمودارهای شمع و میله

درست در بالا و پایین بدنه، “فتیله ها” قرار دارند. فتیله ها قیمت های بالا و پایین معاملات آن روز را نشان می دهد. بدنه می تواند بلند یا کوتاه و سیاه یا سفید باشد. فتیله ها می توانند بلند یا کوتاه باشند.

نمودارهای میله ای و نمودارهای شمع ، اطلاعات مشابهی را نشان می دهند ، فقط به روشی متفاوت.

نمودارهای شمع به دلیل کدگذاری رنگی و بدنه ضخیم تر ، دید تصویری بهتری به دست می دهند.

تصویری که نمودار شمعی را در مقابل نمودار میله ای نشان می دهد

الگوهای پایه شمعدان

الگوهای شمع زیادی داریم. در ادامه نمونه ای برای شروع کار آورده ایم.

الگوها به صعودی و نزولی تفکیک می شوند. الگوهای صعودی نشان می دهد که احتمال افزایش قیمت وجود دارد ، در حالی که الگوهای نزولی نشان می دهد که قیمت احتمالاً سقوط خواهد کرد. هیچ الگویی همیشه کار نمی کند ، زیرا الگوهای شمعدان نشان دهنده گرایش در حرکت نمودار های شمعی قیمت است نه تضمین.

الگوی کندل پوششی نزولی

این عمل توسط یک بدنه قرمز بلند منعکس می شود که یک بدنه کوچک سبز را در بر گرفته است. این الگو نشان می دهد که فروشندگان دوباره در کنترل هستند و ممکن است روند نزولی قیمت ادامه داشته باشد.

الگوی فرو بردن Bearish

الگوی پوششی صعودی

این در نمودار توسط یک بدنه سبز بلند که بدنه و قرمز کوچکی را در بر گرفته است. با کنترل گاوها ، قیمت می تواند بالاتر رود.

الگوی فروخوردن صعودی

ستاره صحبگاهی صعودی

بدن واقعی کوچک می تواند قرمز یا سبز باشد. آخرین شمع دو روز قبل در عمق بدنه واقعی شمع بسته می شود. این الگو توقف خریداران و سپس کنترل فروشندگان را نشان می دهد.

Bearish Evening Star

سه گانه صعودی

این الگو با چیزی که “روز سفید بلند” نامیده می شود شروع می شود. سپس ، در جلسات معاملات دوم ، سوم و چهارم ، بدنه های کوچک قیمت را پایین می آورند ، اما همچنان در محدوده قیمت روز سفید بلند (روز اول به ترتیب) باقی می مانند. پنجمین و آخرین روز الگو ، روز سفید بلند دیگری است.

Bullish Rising Three

الگوه سه گانه نزولی

این الگو با یک روز شدید رو به پایین شروع می شود. به دنبال آن سه بدنه کوچک که به سمت بالا پیشرفت می کنند اما در محدوده اولین روز بلند نگه داشته می شوند. این الگو زمانی کامل می شود که روز پنجم حرکت بزرگ دیگری به سمت پایین انجام دهد. این نشان می دهد که فروشندگان دوباره کنترل کرده اند و قیمت ممکن است پایین بیاید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا